Bursa İnegöl Mesleki Sorumluluk Sigortası
Bursa İnegöl Mesleki Sorumluluk Sigortası

Bursa İnegöl Mesleki Sorumluluk Sigortası

 

Meslek çalışanları hizmetleri sırasında meydana gelebilecek olan kusurlardan dolayı tazminat ödemeleri gerekiyorsa bu durumda kullanılmak üzere sigorta firmaları tarafından sigortalanmalarıdır. Mesleki sorumluluk sigortası ile ilgili olarak Sağlık bakanlığı kanun tasarısı hazırlamış ve bu tasarıda “sorumluluk” bölümü şu şekilde tanımlanmıştır.

 

Madde:1-Bu Kanunun amacı, sağlık personelinin koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici standart tıbbi uygulamayı yapmaması, mesleki bilgi ve beceri eksikliği veya hastaya tedavi vermemesi ile oluşan zararlar ile ilgili sorumluluğa ilişkin usul ve esaslar ile bu zararları önleyici ve sağlık hizmetlerini geliştirici mekanizmaları düzenlemektir.

 

Sigorta kısmına baktığımız zaman ise Madde–32,Madde–33, Madde–34’ de Türkiye’de hizmet veren tüm sağlık personelleri yasanın çıkmış olduğu tarihten sonra zorunlu olarak sigorta yaptırılacaklardır. Türkiye’de doktorların hukuki sorumlulukları yasalarla belirtilmiştir.

 

1982 Anayasası, 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 1519 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 2219 Sayılı Hususi Hastaneler, 6119 Sayılı Adli Tıp, 3153 Sayılı Radyoloji, Radyum ve Elektrikli Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun, 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği yasası, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü, Hasta Hakları Yönetmeliği, Klinik Araştırmalar vb.

 

Yukarıda da gördüğünüz gibi hekimlerin yasalarla belirlenmiş olan sorumlulukları vardır. Bunun içinde yeniden bir yasa çıkarılmasına gerek kalmamıştır. Mesleki sorumluluk sigortalarından bahsederken doktorluk mesleğinden bahsetmemizin nedeni ise 2010 yılından itibaren zorunlu bir uygulama haline getirilmiş olan doktor zorunlu mesleki sorumluluk sigortasının uygulanmasıdır. Ancak bu mesleki sorumluluk sigortası yalnızca doktorlar için değil Türkiye’de hizmet veren çok sayıda meslek grupları için uygulanmaktadır. Bu sigorta türünü geniş bir şekilde incelersek şu şekilde sınıflandırmamız mümkün olacaktır. 

 

Mesleki Sorumluluk Sigorta Çeşitleri

 • Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası
 • İşletme ve Ürün Sorumluluk Sigortası
 • İşveren Sorumluluk Sigortası
 • Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası
 • Mesleki Sorumluluk Sigortası
 • Zorunlu Sorumluluk Sigortaları
 • Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası
 • Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası
 • Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
 • Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Sorumluluk Sigortası
 • Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

 

 

Bu site, Sitesepeti ve Solido Grup güvencesi ile hazırlanmıştır. Copyright © 2014